• Ana Sayfa

  Published on 12-17-2021 08:01 AM
  Article Preview

  17 ARALIK CUMA

  OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Ebru Nur Barçın
  10.00-10.30 Açılış konuşması ve Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  Prof.Dr.Sunar Birsöz
  10:30-11:00 Dünden bugüne evrimsel bakış açısıyla nöroplastisite ve psikiyatri
  Dr.Öğr.Üyesi Buket Cinemre
  11.00-11.30 ARA
  OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Mehmet Eryılmaz
  11.30-12.00 Transkranial Manyetik Stimülasyon'un(TMS) tarihçesi ve mekanizması
  Öğr.Grv.Dr.Ali Erdoğan
  12.00-12.30 Psikiyatride Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS) kullanımı
  Araştırma Grv.Dr.Müge Topcuoğlu
  ...
  by Published on 08-10-2020 11:25 AM

  Korkut Yaltkaya XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  "İnsan elini anlamak"
  (Anatomisi, biyomekaniği, hastalıkları, nörofizyolojisi ve bilişsel yönleriyle ile insan elini
  ...

  Korkut Yaltkaya XIV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  "Nadir hastalık olarak ALS"
  20-21 Aralık 2019
  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok
  Kat 6 Mor Salon
  Antalya


  20 Aralık 2019 Cuma
  Oturum Başkanı ; Prof.Dr. Babür Dora
  10.00-10.30 Açılış ve Prof.Dr. Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  10.30-11.00 Nadir bir hastalıkla başa çıkma çabasındaki nadir bir insan Dr. Alper Kaya
  11.00-11.30 Dünyada ALS'nin sıklığı ve epidemiyolojik özellikleri Prof.Dr. Mehmet Aktekin
  11.30-12.00 Antalya'da ALS sıklığı ve dağılım özellikleri Doç.Dr. Mehtap Türkay
  12.00-13.30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Sibel Özkaynak
  13.30-14.00 ALS-MNH nın klinik özellikleri, tanı ve ayırıcı tanıda diğer nadir hastalıklardan (Fabry ) ayrımı Prof.Dr. Hilmi Uysal
  14.00-14.30 ALS de ölçekler ve ALSFRS-R nin önemi Prof.Dr. Füsun Toraman
  14.30-15.00 ALS olgularının biyoinformatik açıdan değerlendirilmesi Nesrin Çelik Gülay
  15.00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Ebru Apaydın Doğan
  15.30-16.00 ALS de metabolizmadaki değişimler ve beslenme sorununa yaklaşım Prof.Dr. Kubilay Demirağ
  16.00-16.30 ALS de disfajinin değerlendirilmesi Uzm.Dr.Nazan Şimşek Erdem
  16.30-17.00 ALS de PEG uygulamaları ve çözümler Doç.Dr.İsmail Gömceli
  17.00-17.30 Ara
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ebru Barçın
  17.30-18.00 ALS de solunum tutulumu ve sorunlar/çözümler Dr. Hülya Dirol
  18.00-18.30 ALS de psikiyatrik sorunlar ve yaklaşım Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz
  18.30-19.00 Yoğun bakımda ALS hasta izlemi Prof.Dr. Murat Yılmaz
  20.00-22.00 Akşam yemeği

  21 Aralık 2019 Cumartesi
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Ferah Kızılay
  09.00-09.30 ALS de MÜP değişiminin özellikleri ve tanıdaki yeri Prof.Dr. Emre Öğe
  09.30-10.00 ALS de fasikülasyonun değerlendirilmesi ve tanıya katkısı Prof.Dr. Barış Baslo
  10.00-10.30 ALS de üst motor tutulumunun elektrofizyolojik değerlendirilmesi Prof.Dr. Bülent Cengiz
  10.30-11.00 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Sibel Berker Karaüzüm
  11.00-11.30 ALS hastalığının genetiğini anlamak Prof.Dr. Nazlı Başak
  11.30-12.00 Antalya'daki Ailesel ALS olguları Prof.Dr. Sibel Berker Kuruüzüm
  12.00-12.30 Antalya OnWebDual olgularının genetik özellikleri Ms. Vildan Çiftçi
  12.30-13.30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Dr.Öğr. Üyesi Ali Ünal
  13.30-14.00 ALS hastalığında düzenleyici T hücrelerinin kaybının rolü ve olası mekanizması. Ms. Asef Moballegh
  14.00-14.30 Sirkadiyen ritm ve ALS Prof.Dr. Esra Magnumoğlu
  14.30-15.00 Mast hücrelerinin motor nöron dejenerasyonundaki rolü Doç. Dr. Yasemin Gürsu
  15.00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Yasemin Gömceli
  15.30-16.00 ALS nin tedavisinin neresindeyiz? Doç.Dr. Aylin Yaman
  16.00-16.30 ALS nin tedavisi ile ilgili ileri çalışmalar Dr. Öğr. üyesi Devrim Dora
  16.30-17.00 Palyatif tedavi yaklaşımı ve ALS Dr. Hülya Kırca
  17.00-17.30 ALS nin tanısında radyolojik gelişmeler Dr. Öğr. üyesi Ali Ünal
  17.30-18.00 Ara
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Uğur Bilge
  18.00-18.30 İnsanda felsefi dejenerasyonunun tedavisi Prof.Dr. Çetin Balanuye


  by Published on 07-31-2018 08:13 PM

  [CENTER]Korkut Yaltkaya XIII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  Nadir hastalık olarak Fabry, Pompe ve TTR-FAP
  21 Aralık 2018
  ...
  Published on 05-17-2018 11:08 PM  Published on 11-28-2017 11:57 AM

  Sayın Katılımcı

  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyum’unun bu yıl XII. yapılacaktır. 15 -17 Aralık 2017 tarihlerinde yapılması planlanan sempozyumun konusu “Yüz ve mimiklerin nörofizyolojisi ve nörobilişsel yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu yıl ilk kez sempozyum bünyesinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Mor Salon fuaye alanında bir fotoğraf sergisi planlanmaktadır. Serginin konusu “Yüzler” olarak belirlenmiştir. Katılmak isteyenlerin en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar ekteki formu doldurarak dönüş yapmaları beklenmektedir. Katılımınızdan mutluluk duyacağız.  Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Adına
  Prof.Dr. Hilmi Uysal

  Sempozyum Sergi Başvuru Formu için Tıklayınız
  by Published on 07-14-2017 09:52 PM

  Korkut Yaltkaya XII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  “Yüz ve Mimiklerin nörofizyolojisi ve nörobilişsel yaklaşım”
  Antalya
  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Mor Salon
  15 -17 Aralık 2017

  Düzenleyenler;


  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi


  Sempozyum Programı aşağıda sunulmuştur. Katılımınızla onurlandırmanız dileğiyle.

  15 Aralık 2017 Cuma
  09:00-09:30 Açılış ve Korkut Yaltkaya Anısına konuşmalar
  09:30-10:00 Korkut Yaltkaya anısına “Kişi ve Benlik” Prof.Dr. Yakup Sarıca
  10:00-10:30 Neden Yüz nakli; On yıllık deneyim ve öğrendiklerimiz. Prof.Dr. Ömer Özkan
  10:30-10:45 Ara
  10:45-12:30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sibel Özkaynak
  Kompleks bir yapı olarak yüzün gelişimi
  İnsan yüzünün gelişimine embriyolojik yaklaşım Prof.Dr. Necdet Demir
  Yüz Gelişim Genetiği: Malformasyonlardan neler öğrendik? Prof.Dr. Nurten Akarsu
  Fasial sinirin karşılaştırmalı anatomisi, innervasyonu ve reinnervasyonu Prof.Dr. Levent Sarıkçıoğlu
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30- 15:30 Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ebru Apaydın Doğan
  Yüz naklini bekleyen hastalar ve yüz nakli yapılan hastalarımız. Doç.Dr. Özlenen Özkan
  Yüz hareketlerinin çözümlenmesine metodolojik yaklaşım Doç.Dr. Ömer Halil Çolak
  Emosyon ve mimiklerin incelenmesinde fonksiyonel MR Prof.Dr. Utku Şenol
  Yüz anatomisi ve emosyonel yüz ifadelerinin üç boyutlu morfolojik analizi Dr. Umut ÖZSOY, PhD
  15:30- 16:00 Ara
  16:00- 17:30 Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ferah Kızılay
  Yüz nakillerinde TMS ile kortikal haritalama ve hayalet yüz Kadir Gök PhD.
  Yüz nakillerinde spektral EMG çözümleri ile bilişsel rehabilitasyon ve
  fonksiyonel gelişimlerinin takibi
  Ela Naz Döğer Ms.
  Yüz nakil hastalarında EEG tabanlı analizler ve kortikal haritalama İnci Bilge Ms.
  19:00-22:00 Akşam Yemeği

  16 Aralık 2017 Cumartesi

  09:00-10:30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Babür Dora
  Yüz ve mimiklerin elektrofizyolojik değerlendirilmesi Prof.Dr. Nebil Yıldız
  Yüz ve mimikleri etkileyen Nöromüsküler hastalıklar Prof.Dr. Özden Şener
  Hemifasial spasm ve postparalitik fasial sendromlarda duysal motor integrasyon Prof.Dr. Meral Kızıltan
  10:30-11:00 Ara
  11:00-12:30 Oturum Başkanı; Yard. Doç.Dr. Buket Cinemre
  Yüzdeki Duyguların İfadesine ve Algılanmasına İlişkin Yüz Nakli Hastalarından Öğrendiklerimiz Doç.Dr. Evrim Gülbetekin
  Yüz Naklinin Başka Yüzü: Yüz Nakli Hastalarının Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi Seda Bayraktar
  Kimlik ve yüz; Psikiyatrist gözüyle yüz nakli hastalarına yaklaşım. Yrd. Doç.Dr. Çağdaş Öykü Memiş
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30-15:00 Oturum Başkanı: Yard. Doç.Dr. Ali Ünal
  Yüzün innervasyonu ve yüz algısında bozukluk mekanizmaları Prof.Dr. Kemal Türker
  Tamamlayıcı fenomenler olarak hayalet yüz ve hayalet el olguları Prof.Dr. Hilmi Uysal
  Hayalet yüz ve fMRG çözümleri Ayhan Şavklıyıldız Ms.
  15:00-15:30 Ara
  15:30-18:00 Oturum Başkanları; Doç.Dr. Ebru Barçın, Yard.Doç.Dr. Uğur Bilge
  Estetik bir sorun olarak yüz Öğr.Gör. Handan Dayı
  Yüz ve mimiklerin tanımlanması ; Olduğumuz yüz, algıladığımız yüz Doç.Dr. Uğur Baran Kasırga
  Toplumla Yüzleşme; Sosyolojik bir değerlendirme. Doç.Dr. Zülküf Kara
  "Felsefede yüz: Emosyonlar ve/veya ötesi" Doç.Dr. Çetin Balanuye
  18:00-18:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

  17 Aralık 2017 Pazar
  10:00-17:00 Korkut Yaltkaya anısına arkeolojik bir gezi.