• Prf.Dr. Korkut Yaltkaya Özel

  by Published on 04-14-2011 08:14 PM

  Korkut YALTKAYA27 Mayıs 1938 tarihinde İstanbul’ da doğdu, 1949 yılında AnkaraSarar İlkokulunu, 1955 yılında Ankara Atatürk Lisesini bitirdi ve 1955 yılındabaşladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1962 yılında mezun oldu.

  1962-1966 yılları arasında aynı fakültenin Nöroloji kliniğide ihtisas yaparakSinir ve Ruh Hastalıkları Uzmanı oldu. 1967 yılında Kopenhag Üniversitesi TıpFakültesi Klinik Nörofizyoloji laboratuarında Danimarka Hükümeti bursu ileelektromyografi konusunda çalıştı. 1968 yılında Ankara Üniversitesi TıpFakültesi Nöroloji Kliniğinde çalışmaya başladı ve “Normalde spastisitede, rijiditede,patella refleksinin mekanik ve elektrofizyolojik parametreleri” başlıklı teziile doçentlik sınavına müracaat etti. 1971 yılında bir defada doçentlik imtihansafhalarını geçerek Nöroloji Doçenti ünvanını aldı. 1972-1973 yıllarındaGülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Kliniğinde askerliğini yaptı ve18.12.1973 tarihinde Elektromyografi konusunda ders vermek, uygulamalardabulunmak üzere Nöroloji kürsüsüne öğretimgörevlisi olarak atandı. 15.10.1975 tarihinde tarihinde Nöroloji Kürsüsüeylemli doçentliğine atanan YALTKAYA, 1975 yılında Ankara Üniversitesi AntalyaTıp Fakültesinde 2547 sayılı yasanın 40. maddesi gereğince görevlendirildi ve28 Eylül 1979 yılında Profesörlüğe yükseltilerek naklen ataması yapıldı.  Prof. Dr. Korkut YALTKAYA 22 yıldanberi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı,dekan yardımcılığı, Üniversite senatörü, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluüyelikleri ile birlikte, benzer bir çok idari ve eğitim görevleriniyürütmüştür.  Prof. Dr.Korkut YALTKAYA bilim adamlığı süresince 300 civarında yerli ve yabancı makaleyazmıştır. Bu makalelerinden başka bir çok kitap ve kitaplardabölüm yazarlığıyapmıştır. Prof. Dr. Korkut YALTKAYA klinik nörofizyoloji konusunda da iki kezulusal düzeyde kongre düzenlenmiştir. Bilimsel makalelerinin yanı sıra popülerbilim tarzında da gazete yazıları bulunmaktadır.  Prof. Dr.Korkut YALTKAYA, evli ve 4 çocuk babasıydı. İngilizce ve Fransızca bilmekteydi.