• Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu 09.Aralık.2015

  Sayın Üyemiz,

  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi olarak olağan genel kurulumuzu aşağıdaki gündem ile 9 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 18.00 de Akdeniz Üniversitesi Sosyal tesisleri kır kahvesinde aylık olgu sunumu toplantımızın bir parçası olarak yapacağız. Eğer çoğunluk sağlanamaz ise 18 Aralık 2015 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan yapılacaktır.
  Bilgilerinize sunar katılımınızı bekleriz.

  Doç.Dr. Ferah Kızılay

  Yönetim Kurulu Başkanı  Gündem;

  1)Açılış ve gündemin okunması
  2)Divan başkanının ve yardımcılarının seçilmesi
  3)Yönetim kurulu raporunun okunması
  4)Denetleme kurulu raporunun okunması
  5)Yönetim kurulunun çalışmalarının tartışılması
  6)Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim raporuna göre onay için oylanması
  7)Yeni yönetim kurulu seçimi
  8)Kapanış