• Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu-2016 “Yutma ve yutma bozuklukları”

  Sempozyum Planı aşağıda sunulmuştur. Katılımlarınızla onurlandırmanız dileğiyle.
  Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu-2016
  “Yutma ve yutma bozuklukları”
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi -B Blok Kat 6- Mor Salon

  16 Aralık Cuma 2016
  10.00-10.30 Açılış ve Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Tiraje Tuncer
  10.30-10.45 Yutma bozukluklarında klinik nörofizyolojinin katkıları Prof.Dr. Cumhur Ertekin
  10:45-11:45 Yutmanın anatomi ve fizyolojisi Prof.Dr.İbrahim Aydoğdu
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. A. Ayşe Karaduman
  11:45-12:30 Yutma bozukluğunun tanımlanması, disfaji göstergeleri ve tarama testleri Dr.Numan Demir
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Bülent Yıldırım
  13:30-14:00 Gastroenteroloji uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Prof.Dr. Mehmet Bektaş
  14:00-14:30 Kulak Burun Boğaz Uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Doç.Dr. Ozan Özgürsoy
  14.30-15:00 Nöroloji Uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Prof.Dr. İbrahim Aydoğdu
  15:00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Kamil Karaali
  15:30-16:00 Yutma bozukluğunun tanısında kullanılan elektrofizyolojik yöntemler Prof.Dr. Nefati Kıylıoğlu
  16:00-16:30 Yutma bozukluğunun tanısında fiberoptik endoskopik yöntemler (FEES/ FEESST) Prof.Dr. Sibel Eyigör
  16:30-17:00 Yutma bozukluğunun tanısında videofloroskopik ve diğer inceleme yöntemleri Dr.Numan Demir
  17:00-17:15 Ara
  Oturum Başkanları; Prof.Dr. Babür Dora
  Doç.Dr. Yasemin Gömceli
  17:15-19:00 Sözlü Bildiriler
  90 dakika / 5-6 sözel bildiri;
  Fazla bildiri gelirse seçilip poster olarak sunulacak
  20.00-22.00 Akşam Yemeği

  17 ARALIK CUMARTESİ
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ebru Barçın
  09:00-09:30 Yutma solunum ilişkisi ve ALS Prof.Dr.Hilmi Uysal
  09:30-10:00 Yutma ve konuşma bozukluğu ilişkisi Yard.Doç.Dr. Müzeyyen Çiyiltepe
  10:00-10:15 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Hasan Ümit Özçağlar
  10:15-10:45 Faringeal yutma bozukluklarında cerrahi tedavi yaklaşımları Doç.Dr. Ozan Özgürsoy
  10:45-11:15 Özofagial yutma bozukluklarında tedavi yaklaşımları Prof.Dr. Serhat Bor
  11:15-12:15 Santral ve periferik sinir lezyonlarına bağlı yutma bozukluklarında tedavi yaklaşımları Yard.Doç.Dr. Murat İnanır
  12:15-12:45 Yutma bozukluklarının tedavisinde klasik rehabilitasyon ve yeni yöntemler Dr Fzt Selen Serel Arslan
  12:45-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. N.Füsun Toraman
  13:30-14:00 Yutma bozukluklarında beslenme yöntemleri ve nutrisyon Prof.Doç.Kubilay Demirağ
  14:00-14:30 İnmeli Hastalarda Disfajinin Yönetimi Doç.Dr. Yakup Krespi
  14:30-15:00 Yutma bozukluklarında diyetetik Uz Dyt Fatma Ilgaz
  15:00-15:15 ARA
  15:15-17:00 Disfajili hasta yönetimi paneli
  Disfajik hastada yönetim/ yaklaşım; Bir algoritma oluşturabilir miyiz?
  - Olgular eşliğinde panel
  Prof.Dr. İbrahim Aydoğdu, Prof.Dr. Sibel Eyigör, Prof.Dr. Serhat Bor,
  Dr. Numan Demir, Dr. Baha Sezgin, Doç.Dr. Gülistan Bahat Öztürk
  17:00-17:30 ARA
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Taha Karaman
  17:30-18:30 Bir metafor olarak “yutma” Prof. Dr.Hilmi Uysal
  Doç.Dr. Çetin Balanuye,
  Doç.Dr. Cihan Camcı,
  18:30-19:00 Tartışma ve Kapanış

  18 ARALIK PAZAR
  10.00-17.00 Korkut Yaltkaya Anısına Arkeolojik bir gezi

  Oturum Başkanı;