• Korkut Yaltkaya XII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu 15-16 ARALIK 2017

  Korkut Yaltkaya XII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  “Yüz ve Mimiklerin nörofizyolojisi ve nörobilişsel yaklaşım”

  Sempozyum Programı aşağıda sunulmuştur. Katılımınızla onurlandırmanız dileğiyle.

  15 Aralık 2017 Cuma
  09:30-10:00 Açılış ve Korkut Yaltkaya Anısına konuşmalar
  10:00-10:30 Neden Yüz nakli; On yıllık deneyim ve öğrendiklerimiz. Prof.Dr. Ömer Özkan
  10:30-10:45 Ara
  10:45-12:30 Kompleks bir yapı olarak yüzün gelişimi
  İnsan yüzünün gelişimine embriyolojik yaklaşım Prof.Dr. Necdet Demir
  Yüz Gelişim Genetiği: Malformasyonlardan neler öğrendik? Prof.Dr. Nurten Akarsu
  Fasial sinirin karşılaştırmalı anatomisi, innervasyonu ve reinnervasyonu Prof.Dr. Levent Sarıkçıoğlu
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30- 15:00 Yüz naklini bekleyen hastalar ve yüz nakli yapılan hastalarımız. Doç.Dr. Özlenen Özkan
  Yüz hareketlerinin çözümlenmesine metodolojik yaklaşım Doç.Dr. Ömer Halil Çolak
  Emosyon ve mimiklerin incelenmesinde fonksiyonel MR Prof.Dr. Utku Şenol
  15:00- 15:30 Ara
  15:30- 17:00 Yüz nakillerinde TMS ile kortikal haritalama ve hayalet yüz Kadir Gök Ms.
  Yüz hareketlerinde spektral EMG çözümleri Ela Naz Döğer Ms.
  Yüz nakil hastalarında EEG tabanlı analizler ve kortikal haritalama İnci Bilge Ms.
  18:00-20:00 Akşam Yemeği

  16 Aralık 2017 Cumartesi

  09:00-10:30 Yüz ve mimiklerin elektrofizyolojik değerlendirilmesi Prof.Dr. Nebil Yıldız
  Yüz ve mimikleri etkileyen Nöromüsküler hastalıklar Prof.Dr. Özden Şener
  Hemifasial spasm ve postparalitik fasial sendromlarda duysal motor integrasyon Prof.Dr. Meral Kızıltan
  10:30-11:00 Ara
  11:00-12:30 Kimlik ve yüz; Psikiyatrist gözüyle yüz nakli hastalarına yaklaşım. Yrd. Doç.Dr. Çağdaş Öykü Memiş
  Yüzdeki Duyguların İfadesine ve Algılanmasına İlişkin Yüz Nakli Hastalarından Öğrendiklerimiz Doç.Dr. Evrim Gülbetekin
  Yüz Naklinin Başka Yüzü: Yüz Nakli Hastalarının Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi Seda Bayraktar
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30-15:00 Yüzün innervasyonu ve yüz algısında bozukluk mekanizmaları Prof.Dr. Kemal Türker
  Tamamlayıcı fenomenler olarak hayalet yüz ve hayalet el olguları Prof.Dr. Hilmi Uysal
  Hayalet yüz ve fMRG çözümleri Ayhan Şavklıyıldız Ms.
  15:00-15:30 Ara
  15:30-18:00 Estetik bir sorun olarak yüz Yard.Doç.Dr. Handan Dayı
  Yüz ve mimiklerin tanımlanması ; Olduğumuz yüz, algıladığımız yüz Doç.Dr. Uğur Baran Kasırga
  Toplumla Yüzleşme; Sosyolojik bir değerlendirme. Doç.Dr. Zülküf Kara
  "Felsefede yüz: Emosyonlar ve/veya ötesi" Doç.Dr. Çetin Balanuye
  18:00-20:00 Kapanış Yemeği