• Korkut Yaltkaya XIII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu - Nadir hastalık olarak Fabry, Pompe ve TTR-FAP 21 Aralık 2018 Cuma

  Korkut Yaltkaya XIII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  Nadir hastalık olarak Fabry, Pompe ve TTR-FAP
  21 Aralık 2018 Cuma
  10.00-10.30 Açılış ve Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  10.30-11.00 Nadir hastalıklar ve İnsan metabolizmasını anlamak Doç.Dr. Erdoğan Soyuçen
  11.00-12.00 Beynimizi ne kadar anlayabiliyoruz? Nadir fenomenlerin nörobilime katkısı. Uzm. Dr. Timur Yılmaz
  12.00-13.30 Öğle yemeği
  13.30-14.00 Alfa-galaktozidaz enziminin işlevi ve Fabry hastalığının fizyopatolojisi Doç.Dr. Ertuğrul Kıykım
  14.00-14.30 Fabry hastalığındaki patolojik bulgular Prof.Dr. Bahar Akkaya
  14.30-15.00 Fabry hastalığına multidisipliner yaklaşım neden gereklidir. Prof.Dr. Erkan Alpsoy
  15.00-15.30 Ara
  15.30-16.00 Fabry hastalığında nefrolojik bulgular ve yaklaşım Prof.Dr. Nurhan Seyyahi
  16.00-16.30 Fabry hastalığında kardiyolojik bulgular ve yaklaşım Doç.Dr. Omaç Tüfekçioğlu
  16.30-17.00 Fabry hastalığında nörolojik bulgular ve yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Ali Ünal
  17.00-17.30 Fabry hastalığındaki oftalmik ve otolojik bulgular Doç.Dr. Neslihan Yaprak
  Doç.Dr. Hatice Deniz İlhan
  17:30-18.00 Ara
  18.00-18.30 Fabry hastalığının genetiğini anlamak Prof.Dr. Hüseyin Onay
  18.30-19.00 Fabry hastalığını elektrofizyolojik olarak tanıyabiliyormuyuz? Prof.Dr. Hilmi Uysal
  19.00-19.30 Fabry hastalığının tedavisi ve seçenekler Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü

  22 Aralık 2018 Cumartesi
  09.00-09.30 Alfa glukozidaz enziminin glukoz metabolizmasındaki işlevi ve Pompe Prof.Dr. Halide Akbaş
  09.30-10.00 Pompe hastalığının genetiğini anlamak Prof.Dr. Sibel Karaüzüm
  10.00-10.30 Pediatrik Pompe hastalığına nörolojik yaklaşım Doç. Dr. Olcay Ünver
  10.30-11.00 Ara
  11.00-11.30 Erişkin Pompe hastalığına yaklaşım Prof.Dr. Sevim Özdamar
  11.30-12.00 Pompe hastalığının tanısında elektrofizyolojik bulgular Prof.Dr. Filiz Koç
  12.00-12.30 Pompe hastalığının tedavisinde güncel gelişmeler Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü
  12.30-14.00 Öğle yemeği
  14.00-14.30 Proteinlerin amiloide dönüşümü ve amiloidozisi anlamak Doç.Dr. Ebru Özpelit
  14.30-15.00 Familial Amiloid Polinöropati-Dünya ve Türkiye deneyimi Prof.Dr. Yeşim Parman
  15.00-15.30 Familial Amiloid Polinöropatide elektrofizyolojik bulgular Uzm. Dr. Görkem Şirin
  15.30-16.00 Ara
  16.00-16.30 Familial Amiloid Polinöropatinin genetiğini anlamak Prof.Dr. Oya Uyguner
  16.30-17.00 Amiloid kardiyomyopatideki bulgular ve değerlendirme Doç.Dr. İbrahim Başarıcı
  17.00-17.30 Amiloid nefropatideki bulgular ve değerlendirme Doç.Dr. Funda Sarı
  17.30-18.00 Amiloidozun gastrointestinal bulguları ve değerlendirme Yrd. Doç.Dr. Mete Akın
  18.00-18.30 Ara
  18.30-19.30 Bir fenomen olarak “Nadirlik/Enderlik Doç.Dr. Çetin Balanuye
  19.30-20.00 Kapanış