• Korkut Yaltkaya XIV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu 20-21 ARALIK 2019

  Korkut Yaltkaya XIV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  "Nadir hastalık olarak ALS"
  20-21 Aralık 2019
  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok
  Kat 6 Mor Salon
  Antalya


  20 Aralık 2019 Cuma
  Oturum Başkanı ; Prof.Dr. Babür Dora
  10.00-10.30 Açılış ve Prof.Dr. Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  10.30-11.00 Nadir bir hastalıkla başa çıkma çabasındaki nadir bir insan Dr. Alper Kaya
  11.00-11.30 Dünyada ALS'nin sıklığı ve epidemiyolojik özellikleri Prof.Dr. Mehmet Aktekin
  11.30-12.00 Antalya'da ALS sıklığı ve dağılım özellikleri Doç.Dr. Mehtap Türkay
  12.00-13.30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Sibel Özkaynak
  13.30-14.00 ALS-MNH nın klinik özellikleri, tanı ve ayırıcı tanıda diğer nadir hastalıklardan (Fabry ) ayrımı Prof.Dr. Hilmi Uysal
  14.00-14.30 ALS de ölçekler ve ALSFRS-R nin önemi Prof.Dr. Füsun Toraman
  14.30-15.00 ALS olgularının biyoinformatik açıdan değerlendirilmesi Nesrin Çelik Gülay
  15.00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Ebru Apaydın Doğan
  15.30-16.00 ALS de metabolizmadaki değişimler ve beslenme sorununa yaklaşım Prof.Dr. Kubilay Demirağ
  16.00-16.30 ALS de disfajinin değerlendirilmesi Uzm.Dr.Nazan Şimşek Erdem
  16.30-17.00 ALS de PEG uygulamaları ve çözümler Doç.Dr.İsmail Gömceli
  17.00-17.30 Ara
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ebru Barçın
  17.30-18.00 ALS de solunum tutulumu ve sorunlar/çözümler Dr. Hülya Dirol
  18.00-18.30 ALS de psikiyatrik sorunlar ve yaklaşım Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz
  18.30-19.00 Yoğun bakımda ALS hasta izlemi Prof.Dr. Murat Yılmaz
  20.00-22.00 Akşam yemeği

  21 Aralık 2019 Cumartesi
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Ferah Kızılay
  09.00-09.30 ALS de MÜP değişiminin özellikleri ve tanıdaki yeri Prof.Dr. Emre Öğe
  09.30-10.00 ALS de fasikülasyonun değerlendirilmesi ve tanıya katkısı Prof.Dr. Barış Baslo
  10.00-10.30 ALS de üst motor tutulumunun elektrofizyolojik değerlendirilmesi Prof.Dr. Bülent Cengiz
  10.30-11.00 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Sibel Berker Karaüzüm
  11.00-11.30 ALS hastalığının genetiğini anlamak Prof.Dr. Nazlı Başak
  11.30-12.00 Antalya'daki Ailesel ALS olguları Prof.Dr. Sibel Berker Kuruüzüm
  12.00-12.30 Antalya OnWebDual olgularının genetik özellikleri Ms. Vildan Çiftçi
  12.30-13.30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Dr.Öğr. Üyesi Ali Ünal
  13.30-14.00 ALS hastalığında düzenleyici T hücrelerinin kaybının rolü ve olası mekanizması. Ms. Asef Moballegh
  14.00-14.30 Sirkadiyen ritm ve ALS Prof.Dr. Esra Magnumoğlu
  14.30-15.00 Mast hücrelerinin motor nöron dejenerasyonundaki rolü Doç. Dr. Yasemin Gürsu
  15.00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Yasemin Gömceli
  15.30-16.00 ALS nin tedavisinin neresindeyiz? Doç.Dr. Aylin Yaman
  16.00-16.30 ALS nin tedavisi ile ilgili ileri çalışmalar Dr. Öğr. üyesi Devrim Dora
  16.30-17.00 Palyatif tedavi yaklaşımı ve ALS Dr. Hülya Kırca
  17.00-17.30 ALS nin tanısında radyolojik gelişmeler Dr. Öğr. üyesi Ali Ünal
  17.30-18.00 Ara
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Uğur Bilge
  18.00-18.30 İnsanda felsefi dejenerasyonunun tedavisi Prof.Dr. Çetin Balanuye