• Ana Sayfa

  by Published on 07-31-2018 08:13 PM

  [CENTER]Korkut Yaltkaya XIII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  Nadir hastalık olarak Fabry, Pompe ve TTR-FAP
  21 Aralık 2018
  ...
  Published on 05-17-2018 11:08 PM  Published on 11-28-2017 11:57 AM

  Sayın Katılımcı

  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyum’unun bu yıl XII. yapılacaktır. 15 -17 Aralık 2017 tarihlerinde yapılması planlanan sempozyumun konusu “Yüz ve mimiklerin nörofizyolojisi ve nörobilişsel yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu yıl ilk kez sempozyum bünyesinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Mor Salon fuaye alanında bir fotoğraf sergisi planlanmaktadır. Serginin konusu “Yüzler” olarak belirlenmiştir. Katılmak isteyenlerin en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar ekteki formu doldurarak dönüş yapmaları beklenmektedir. Katılımınızdan mutluluk duyacağız.  Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Adına
  Prof.Dr. Hilmi Uysal

  Sempozyum Sergi Başvuru Formu için Tıklayınız
  by Published on 07-14-2017 09:52 PM

  Korkut Yaltkaya XII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
  “Yüz ve Mimiklerin nörofizyolojisi ve nörobilişsel yaklaşım”
  Antalya
  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Mor Salon
  15 -17 Aralık 2017

  Düzenleyenler;


  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi


  Sempozyum Programı aşağıda sunulmuştur. Katılımınızla onurlandırmanız dileğiyle.

  15 Aralık 2017 Cuma
  09:00-09:30 Açılış ve Korkut Yaltkaya Anısına konuşmalar
  09:30-10:00 Korkut Yaltkaya anısına “Kişi ve Benlik” Prof.Dr. Yakup Sarıca
  10:00-10:30 Neden Yüz nakli; On yıllık deneyim ve öğrendiklerimiz. Prof.Dr. Ömer Özkan
  10:30-10:45 Ara
  10:45-12:30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sibel Özkaynak
  Kompleks bir yapı olarak yüzün gelişimi
  İnsan yüzünün gelişimine embriyolojik yaklaşım Prof.Dr. Necdet Demir
  Yüz Gelişim Genetiği: Malformasyonlardan neler öğrendik? Prof.Dr. Nurten Akarsu
  Fasial sinirin karşılaştırmalı anatomisi, innervasyonu ve reinnervasyonu Prof.Dr. Levent Sarıkçıoğlu
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30- 15:30 Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ebru Apaydın Doğan
  Yüz naklini bekleyen hastalar ve yüz nakli yapılan hastalarımız. Doç.Dr. Özlenen Özkan
  Yüz hareketlerinin çözümlenmesine metodolojik yaklaşım Doç.Dr. Ömer Halil Çolak
  Emosyon ve mimiklerin incelenmesinde fonksiyonel MR Prof.Dr. Utku Şenol
  Yüz anatomisi ve emosyonel yüz ifadelerinin üç boyutlu morfolojik analizi Dr. Umut ÖZSOY, PhD
  15:30- 16:00 Ara
  16:00- 17:30 Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ferah Kızılay
  Yüz nakillerinde TMS ile kortikal haritalama ve hayalet yüz Kadir Gök PhD.
  Yüz nakillerinde spektral EMG çözümleri ile bilişsel rehabilitasyon ve
  fonksiyonel gelişimlerinin takibi
  Ela Naz Döğer Ms.
  Yüz nakil hastalarında EEG tabanlı analizler ve kortikal haritalama İnci Bilge Ms.
  19:00-22:00 Akşam Yemeği

  16 Aralık 2017 Cumartesi

  09:00-10:30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Babür Dora
  Yüz ve mimiklerin elektrofizyolojik değerlendirilmesi Prof.Dr. Nebil Yıldız
  Yüz ve mimikleri etkileyen Nöromüsküler hastalıklar Prof.Dr. Özden Şener
  Hemifasial spasm ve postparalitik fasial sendromlarda duysal motor integrasyon Prof.Dr. Meral Kızıltan
  10:30-11:00 Ara
  11:00-12:30 Oturum Başkanı; Yard. Doç.Dr. Buket Cinemre
  Yüzdeki Duyguların İfadesine ve Algılanmasına İlişkin Yüz Nakli Hastalarından Öğrendiklerimiz Doç.Dr. Evrim Gülbetekin
  Yüz Naklinin Başka Yüzü: Yüz Nakli Hastalarının Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi Seda Bayraktar
  Kimlik ve yüz; Psikiyatrist gözüyle yüz nakli hastalarına yaklaşım. Yrd. Doç.Dr. Çağdaş Öykü Memiş
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30-15:00 Oturum Başkanı: Yard. Doç.Dr. Ali Ünal
  Yüzün innervasyonu ve yüz algısında bozukluk mekanizmaları Prof.Dr. Kemal Türker
  Tamamlayıcı fenomenler olarak hayalet yüz ve hayalet el olguları Prof.Dr. Hilmi Uysal
  Hayalet yüz ve fMRG çözümleri Ayhan Şavklıyıldız Ms.
  15:00-15:30 Ara
  15:30-18:00 Oturum Başkanları; Doç.Dr. Ebru Barçın, Yard.Doç.Dr. Uğur Bilge
  Estetik bir sorun olarak yüz Öğr.Gör. Handan Dayı
  Yüz ve mimiklerin tanımlanması ; Olduğumuz yüz, algıladığımız yüz Doç.Dr. Uğur Baran Kasırga
  Toplumla Yüzleşme; Sosyolojik bir değerlendirme. Doç.Dr. Zülküf Kara
  "Felsefede yüz: Emosyonlar ve/veya ötesi" Doç.Dr. Çetin Balanuye
  18:00-18:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

  17 Aralık 2017 Pazar
  10:00-17:00 Korkut Yaltkaya anısına arkeolojik bir gezi.
  by Published on 12-18-2016 06:34 PM

  Değerli Üyemiz,
  24 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleşecek olan Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi Temel EEG kursuna katılımınızdan onur duyarız.
  Saygılarımızla,

  Article Preview

  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği BÖLGESEL EMG KURSLARI  • PERİFERİK SİNİR ve KAS ANATOMİSİ ÇALIŞMASI, KADAVRA BAŞI EĞİTİMİ - 04 KASIM 2016
  ...

  Sempozyum Planı aşağıda sunulmuştur. Katılımlarınızla onurlandırmanız dileğiyle.
  Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu-2016
  “Yutma ve yutma bozuklukları”
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi -B Blok Kat 6- Mor Salon

  16 Aralık Cuma 2016
  10.00-10.30 Açılış ve Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Tiraje Tuncer
  10.30-10.45 Yutma bozukluklarında klinik nörofizyolojinin katkıları Prof.Dr. Cumhur Ertekin
  10:45-11:45 Yutmanın anatomi ve fizyolojisi Prof.Dr.İbrahim Aydoğdu
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. A. Ayşe Karaduman
  11:45-12:30 Yutma bozukluğunun tanımlanması, disfaji göstergeleri ve tarama testleri Dr.Numan Demir
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Bülent Yıldırım
  13:30-14:00 Gastroenteroloji uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Prof.Dr. Mehmet Bektaş
  14:00-14:30 Kulak Burun Boğaz Uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Doç.Dr. Ozan Özgürsoy
  14.30-15:00 Nöroloji Uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Prof.Dr. İbrahim Aydoğdu
  15:00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Kamil Karaali
  15:30-16:00 Yutma bozukluğunun tanısında kullanılan elektrofizyolojik yöntemler Prof.Dr. Nefati Kıylıoğlu
  16:00-16:30 Yutma bozukluğunun tanısında fiberoptik endoskopik yöntemler (FEES/ FEESST) Prof.Dr. Sibel Eyigör
  16:30-17:00 Yutma bozukluğunun tanısında videofloroskopik ve diğer inceleme yöntemleri Dr.Numan Demir
  17:00-17:15 Ara
  Oturum Başkanları; Prof.Dr. Babür Dora
  Doç.Dr. Yasemin Gömceli
  17:15-19:00 Sözlü Bildiriler
  90 dakika / 5-6 sözel bildiri;
  Fazla bildiri gelirse seçilip poster olarak sunulacak
  20.00-22.00 Akşam Yemeği

  17 ARALIK CUMARTESİ
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ebru Barçın
  09:00-09:30 Yutma solunum ilişkisi ve ALS Prof.Dr.Hilmi Uysal
  09:30-10:00 Yutma ve konuşma bozukluğu ilişkisi Yard.Doç.Dr. Müzeyyen Çiyiltepe
  10:00-10:15 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Hasan Ümit Özçağlar
  10:15-10:45 Faringeal yutma bozukluklarında cerrahi tedavi yaklaşımları Doç.Dr. Ozan Özgürsoy
  10:45-11:15 Özofagial yutma bozukluklarında tedavi yaklaşımları Prof.Dr. Serhat Bor
  11:15-12:15 Santral ve periferik sinir lezyonlarına bağlı yutma bozukluklarında tedavi yaklaşımları Yard.Doç.Dr. Murat İnanır
  12:15-12:45 Yutma bozukluklarının tedavisinde klasik rehabilitasyon ve yeni yöntemler Dr Fzt Selen Serel Arslan
  12:45-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. N.Füsun Toraman
  13:30-14:00 Yutma bozukluklarında beslenme yöntemleri ve nutrisyon Prof.Doç.Kubilay Demirağ
  14:00-14:30 İnmeli Hastalarda Disfajinin Yönetimi Doç.Dr. Yakup Krespi
  14:30-15:00 Yutma bozukluklarında diyetetik Uz Dyt Fatma Ilgaz
  15:00-15:15 ARA
  15:15-17:00 Disfajili hasta yönetimi paneli
  Disfajik hastada yönetim/ yaklaşım; Bir algoritma oluşturabilir miyiz?
  - Olgular eşliğinde panel
  Prof.Dr. İbrahim Aydoğdu, Prof.Dr. Sibel Eyigör, Prof.Dr. Serhat Bor,
  Dr. Numan Demir, Dr. Baha Sezgin, Doç.Dr. Gülistan Bahat Öztürk
  17:00-17:30 ARA
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Taha Karaman
  17:30-18:30 Bir metafor olarak “yutma” Prof. Dr.Hilmi Uysal
  Doç.Dr. Çetin Balanuye,
  Doç.Dr. Cihan Camcı,
  18:30-19:00 Tartışma ve Kapanış

  18 ARALIK PAZAR
  10.00-17.00 Korkut Yaltkaya Anısına Arkeolojik bir gezi

  Oturum Başkanı;