• admin

  by Published on 12-18-2016 06:34 PM

  Değerli Üyemiz,
  24 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleşecek olan Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi Temel EEG kursuna katılımınızdan onur duyarız.
  Saygılarımızla,

  Article Preview

  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği BÖLGESEL EMG KURSLARI  • PERİFERİK SİNİR ve KAS ANATOMİSİ ÇALIŞMASI, KADAVRA BAŞI EĞİTİMİ - 04 KASIM 2016
  ...

  Sempozyum Planı aşağıda sunulmuştur. Katılımlarınızla onurlandırmanız dileğiyle.
  Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu-2016
  “Yutma ve yutma bozuklukları”
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi -B Blok Kat 6- Mor Salon

  16 Aralık Cuma 2016
  10.00-10.30 Açılış ve Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Tiraje Tuncer
  10.30-10.45 Yutma bozukluklarında klinik nörofizyolojinin katkıları Prof.Dr. Cumhur Ertekin
  10:45-11:45 Yutmanın anatomi ve fizyolojisi Prof.Dr.İbrahim Aydoğdu
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. A. Ayşe Karaduman
  11:45-12:30 Yutma bozukluğunun tanımlanması, disfaji göstergeleri ve tarama testleri Dr.Numan Demir
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Bülent Yıldırım
  13:30-14:00 Gastroenteroloji uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Prof.Dr. Mehmet Bektaş
  14:00-14:30 Kulak Burun Boğaz Uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Doç.Dr. Ozan Özgürsoy
  14.30-15:00 Nöroloji Uzmanı gözüyle yutma ve bozuklukları Prof.Dr. İbrahim Aydoğdu
  15:00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Kamil Karaali
  15:30-16:00 Yutma bozukluğunun tanısında kullanılan elektrofizyolojik yöntemler Prof.Dr. Nefati Kıylıoğlu
  16:00-16:30 Yutma bozukluğunun tanısında fiberoptik endoskopik yöntemler (FEES/ FEESST) Prof.Dr. Sibel Eyigör
  16:30-17:00 Yutma bozukluğunun tanısında videofloroskopik ve diğer inceleme yöntemleri Dr.Numan Demir
  17:00-17:15 Ara
  Oturum Başkanları; Prof.Dr. Babür Dora
  Doç.Dr. Yasemin Gömceli
  17:15-19:00 Sözlü Bildiriler
  90 dakika / 5-6 sözel bildiri;
  Fazla bildiri gelirse seçilip poster olarak sunulacak
  20.00-22.00 Akşam Yemeği

  17 ARALIK CUMARTESİ
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ebru Barçın
  09:00-09:30 Yutma solunum ilişkisi ve ALS Prof.Dr.Hilmi Uysal
  09:30-10:00 Yutma ve konuşma bozukluğu ilişkisi Yard.Doç.Dr. Müzeyyen Çiyiltepe
  10:00-10:15 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr.Hasan Ümit Özçağlar
  10:15-10:45 Faringeal yutma bozukluklarında cerrahi tedavi yaklaşımları Doç.Dr. Ozan Özgürsoy
  10:45-11:15 Özofagial yutma bozukluklarında tedavi yaklaşımları Prof.Dr. Serhat Bor
  11:15-12:15 Santral ve periferik sinir lezyonlarına bağlı yutma bozukluklarında tedavi yaklaşımları Yard.Doç.Dr. Murat İnanır
  12:15-12:45 Yutma bozukluklarının tedavisinde klasik rehabilitasyon ve yeni yöntemler Dr Fzt Selen Serel Arslan
  12:45-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. N.Füsun Toraman
  13:30-14:00 Yutma bozukluklarında beslenme yöntemleri ve nutrisyon Prof.Doç.Kubilay Demirağ
  14:00-14:30 İnmeli Hastalarda Disfajinin Yönetimi Doç.Dr. Yakup Krespi
  14:30-15:00 Yutma bozukluklarında diyetetik Uz Dyt Fatma Ilgaz
  15:00-15:15 ARA
  15:15-17:00 Disfajili hasta yönetimi paneli
  Disfajik hastada yönetim/ yaklaşım; Bir algoritma oluşturabilir miyiz?
  - Olgular eşliğinde panel
  Prof.Dr. İbrahim Aydoğdu, Prof.Dr. Sibel Eyigör, Prof.Dr. Serhat Bor,
  Dr. Numan Demir, Dr. Baha Sezgin, Doç.Dr. Gülistan Bahat Öztürk
  17:00-17:30 ARA
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Taha Karaman
  17:30-18:30 Bir metafor olarak “yutma” Prof. Dr.Hilmi Uysal
  Doç.Dr. Çetin Balanuye,
  Doç.Dr. Cihan Camcı,
  18:30-19:00 Tartışma ve Kapanış

  18 ARALIK PAZAR
  10.00-17.00 Korkut Yaltkaya Anısına Arkeolojik bir gezi

  Oturum Başkanı;
  Published on 03-28-2016 10:48 PM  International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) katkılarıyla
  gerçekleştirilecek olan
  32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi
  bilimsel programı için tıklayınız.
  by Published on 12-07-2015 02:49 PM

  Değerli Üyemiz,
  Bu yıl 10. sunu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğumuz Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu "Hareketin Nöromekanik Çözümlenmesi" Konusu ile 18-19 Aralık 2015 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Blok 6. Kat mor salonda yapılacaktır.
  Katkı ve katılımlarınızla onurlandırmanız dileğiyle.

  Korkut Yaltkaya X. Klinik Nörofizyoloji Sempozyum
  Hareketin Nöromekanik Çözümlenmesi

  18 Aralık 2015 Cuma
  10:00-12:00 Korkut Yaltkaya Anısına konuşmalar Prof.Dr. Mehmet Beyazova
  Normalde, spastisitede, rijiditede patella refleksinin elektrofizyolojik ve mekanik özellikleri hakkında çalışma-Korkut Yaltkaya Doçentlik Tezi- Sunum; Hilmi Uysal Prof.Dr.
  Hareketin çözümlenmesi; Tarihçe ve metodoloji - S. Utku Yavuz PhD
  12:00-13:30 Öğle yemeği
  13:30-14:15 Hareketin Kinematik Çözümlenmesi- Ali Onur Yrd. Doç.Dr
  14:15-15:00 Hareketin Kinetik Çözümlenmesi- Deniz Şimşek Yard. Doç.Dr.
  15:00-15:30 Ara
  15:30-16:15 Kinesiyolojik EMG- Hayri Ertan Prof.Dr.
  16:15-17:00 Yürüme analizi ve hareketin çözümlenmesi- Güneş Yavuzer Prof.Dr.
  19:00-21:00 AnyBody Kas-İskelet Sistem Analiz Yazılımı - Genel Sunumu -Pavel Galibov Dr.

  19 Aralık Cumartesi
  09:00-09:45 Hareketin Çözümlenmesinde yeni yaklaşımlar- Utku Yavuz PhD
  09:45-10:15 Harekette serebellumun rolü; Dart Atma Hareketinin Analizi-
  Bülent Cengiz Doç.Dr.
  10:15-10:45 Motor öğrenme süreçlerinde duyusal-motor integrasyon ve BDNF gen polimorfizmiyle ilişkisi. - Zeliha Matur Doç. Dr.
  10:45-11:15 Ara
  11:15-11:45 Oturum Başkanı; Prof.Dr. Ömer Özkan
  Mimik ve duyguların ifadesinde yüz kas hareketlerinin çözümlenmesi - Ömer Çolak Doç.Dr.
  11:45-12:15 El nakilleri ve elin temel hareketlerinin çözümlenmesi-
  Çağdaş Topçu Müh.
  12:30-13:30 Öğle yemeği
  13:30-14:15 “Anybody” yazılımı ve hareketin çözümlenmesi- Can Özcan M. Sc.
  14:15-15:00 Hareketin modellenmesinde yaklaşımlar- Süha Yağcıoğlu Doç.Dr.
  15:00-15:30 Ara
  15:30-16:00 Spor aktivitelerinde hareketin çözümlenmesi- Emel Çetin PhD
  16:00-16:30 El hareketleri baskın sporlarda hareketin çözümlenmesi ve spinal uyarılabilirlik bağıntısı- Gözde Koç
  16:30-16:45 Ara
  16:45-17:30 "Çok güzel hareketler bunlar...!" - Çetin Balanuye Doç.Dr.


  20 Aralık Pazar
  09:00-12:00 AnyBody uygulamalı Workshop çalışması –
  Katılımcılar kendi bilgisayarlarında AnyBody çalıştırarak örnek analizler yapabileceklerdir.
  Korkut Yaltkaya anısına arkeolojik bir gezi

  Pavel Galibarov Biyografi
  Pavel Galibarov is a senior consultant and software developer at AnyBody Technology, Denmark. He holds a PhD degree in biomedical engineering from Trinity College Dublin, Ireland, where he worked on stochastic finite element modelling of hip replacement failure. Dr. Galibarov joined AnyBody Technology in a European project SpineFX, focused to train specialists in the spine biomechanics area, in 2010, and since then worked in the company. His primary activities at AnyBody technology are consultancy, training, and development. He is frequently involved into European development projects on behalf of AnyBody Technology: TLEMsafe, LifeLongJoints, KNEEMO, etc.
  by Published on 11-26-2015 10:30 AM

  Sayın Üyemiz,

  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi olarak olağan genel kurulumuzu aşağıdaki gündem ile 9 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 18.00 de Akdeniz Üniversitesi Sosyal tesisleri kır kahvesinde aylık olgu sunumu toplantımızın bir parçası olarak yapacağız. Eğer çoğunluk sağlanamaz ise 18 Aralık 2015 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan yapılacaktır.
  Bilgilerinize sunar katılımınızı bekleriz.

  Doç.Dr. Ferah Kızılay

  Yönetim Kurulu Başkanı  Gündem;

  1)Açılış ve gündemin okunması
  2)Divan başkanının ve yardımcılarının seçilmesi
  3)Yönetim kurulu raporunun okunması
  4)Denetleme kurulu raporunun okunması
  5)Yönetim kurulunun çalışmalarının tartışılması
  6)Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim raporuna göre onay için oylanması
  7)Yeni yönetim kurulu seçimi
  8)Kapanış
  by Published on 11-13-2015 05:51 PM

  ANTALYA KLINIK NÖROFIZYOLOJI EEG-EMG DERNEĞI
  TEMEL EEG KURSU (05 ARALIK 2015/Rixos Downtown Antalya )

  Yer: Rixos Downtown, Sakıp Sabancı Blv. No:18, Konyaaltı Sahili, Konyaaltı/ANTALYA


  1. OTURUM ( 09:00-10:30)


  - Teknik standartlar, Montaj ve Polarite (09:00-09:30)
  Doç.Dr. Yasemin Biçer Gömceli


  • EEG’de Maturasyon (09:30-10:00)

  Prof.Dr. Şenay Haspolat


  • Normal EEG, aktivasyon yöntemleri (10:00-10:30)

  Uzm.Dr.Fatma Genç

  KAHVE MOLASI - 10:30-11:00


  1. OTURUM (11:00-12:30)


  - Artefaktlar (11:00-11:30)
  Doç.Dr.Ebru Doğan

  - Benign EEG Varyantları (11:30-12:00)
  Uzm.Dr.Abidin Erdal

  - Uyku ve Epilepsi (12:00-12:30)
  Uzm.Dr. Nurgül Uzun

  ÖĞLE YEMEĞİ – 12:30-14:00


  1. OTURUM (14:00-15:30)


  - Fokal epileptiform anormallikler (14:00-14:30)
  Doç.Dr.Ebru Doğan


  • Jeneralize epileptiform anormallikler (14:30-15:00)

  Doç.Dr.Özgür Duman

  - İktal EEG, Video-EEG monitorizasyon (15:00-15:30)
  Doç.Dr.Yasemin Biçer Gömceli  KAHVE MOLASI - 15:30-16:00


  1. OTURUM (16:00-17:30)  • Konvulsif ve Nonkonvulsif Status Epileptikus’ta EEG (16:00-16:30)

  Uzm.Dr.Abidin Erdal


  - Diffüz Ensefalopatilerde EEG, Periyodik ve Pseudoperiyodik patternler (16:30-17:00)
  Doç.Dr.Ebru Doğan


  • EEG raporlama (17:00-17:30)

  Doç.Dr.Yasemin Biçer Gömceli

  TARTIŞMA (17:30-18:00)

  KAPANIŞ
  by Published on 10-31-2015 02:02 PM

  DeğerliMeslektaşımız,
  2015-2016 yılıaylık nöroloji-klinik nörofizyoloji olgu sunumlarının bu dönemki ilktoplantısının programı aşağıda sunulmuştur. Katılımınızdan mutluluk duyar,saygılarımızı sunarız.

  KlinikNörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi

  Toplantı adı:Klinik Nörofizyoloji ve Nöroloji aylık olgu sunum toplantısı
  Yer. RixosDowntown
  6 Kasım 2015Cuma Saat: 17;30-19;30
  19;30-23:00 Yemek
  Program:
  1) Kliniknörolojik ve elektrofizyolojik olgu sunumları
  2) Hareketbozukluklarının cerrahi tedavisinde hasta seçim kriterleri ( Prof.Dr.Sibel Özkaynak)
  3)Cerrahinöroanatomi hedef seçimi (Prof. Dr.Yasin Temel; Maastrich University NeurosurgeryDepartment)
  4) Derin BeyinStimülasyonu uygulaması ( Prof.Dr.Tanju Uçar)

  Değerli Üyemiz,
  Aylık Nöroloji-Nörofizyoloji toplantısı : 24/Haziran/2015 Çarşamba saat 18.00 de Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok
  ...
 • Recent Article Comments Widget