Bu bildiri 27. Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresinde sunulmuştur. FCR-MLR olarak tanımladığımız orta latanslı refleks yanıtın kökenini araştıran bir çalışmadır. Soğutma ve Tizanidinin H refleksi ve T refleksi üzerindeki etkileri ile orta latanslı yanıt üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır.
http://www.neurontalya.org/forum/filedepo/FCR-MLR.zip