Bu trasede seyrek frekanslı ve kompleks şekilde görülen istemsiz MÜP ler, fasikülasyon gözlenmektedir. Hasta ALS ön tanısı izlenmektedir.