Korkut Yaltkaya XII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
“Yüz ve Mimiklerin nörofizyolojisi ve nörobilişsel yaklaşım”
Antalya
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Mor Salon
15 -17 Aralık 2017

Düzenleyenler;


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Antalya Şubesi

Sempozyum Programı aşağıda sunulmuştur. Katılımınızla onurlandırmanız dileğiyle.

15 Aralık 2017 Cuma
09:00-09:30 Açılış ve Korkut Yaltkaya Anısına konuşmalar
09:30-10:00 Korkut Yaltkaya anısına “Kişi ve Benlik” Prof.Dr. Yakup Sarıca
10:00-10:30 Neden Yüz nakli; On yıllık deneyim ve öğrendiklerimiz. Prof.Dr. Ömer Özkan
10:30-10:45 Ara
10:45-12:30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sibel Özkaynak
Kompleks bir yapı olarak yüzün gelişimi
İnsan yüzünün gelişimine embriyolojik yaklaşım Prof.Dr. Necdet Demir
Yüz Gelişim Genetiği: Malformasyonlardan neler öğrendik? Prof.Dr. Nurten Akarsu
Fasial sinirin karşılaştırmalı anatomisi, innervasyonu ve reinnervasyonu Prof.Dr. Levent Sarıkçıoğlu
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30- 15:30 Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ebru Apaydın Doğan
Yüz naklini bekleyen hastalar ve yüz nakli yapılan hastalarımız. Doç.Dr. Özlenen Özkan
Yüz hareketlerinin çözümlenmesine metodolojik yaklaşım Doç.Dr. Ömer Halil Çolak
Emosyon ve mimiklerin incelenmesinde fonksiyonel MR Prof.Dr. Utku Şenol
Yüz anatomisi ve emosyonel yüz ifadelerinin üç boyutlu morfolojik analizi Dr. Umut ÖZSOY, PhD
15:30- 16:00 Ara
16:00- 17:30 Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ferah Kızılay
Yüz nakillerinde TMS ile kortikal haritalama ve hayalet yüz Kadir Gök PhD.
Yüz nakillerinde spektral EMG çözümleri ile bilişsel rehabilitasyon ve
fonksiyonel gelişimlerinin takibi
Ela Naz Döğer Ms.
Yüz nakil hastalarında EEG tabanlı analizler ve kortikal haritalama İnci Bilge Ms.
19:00-22:00 Akşam Yemeği

16 Aralık 2017 Cumartesi

09:00-10:30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Babür Dora
Yüz ve mimiklerin elektrofizyolojik değerlendirilmesi Prof.Dr. Nebil Yıldız
Yüz ve mimikleri etkileyen Nöromüsküler hastalıklar Prof.Dr. Özden Şener
Hemifasial spasm ve postparalitik fasial sendromlarda duysal motor integrasyon Prof.Dr. Meral Kızıltan
10:30-11:00 Ara
11:00-12:30 Oturum Başkanı; Yard. Doç.Dr. Buket Cinemre
Yüzdeki Duyguların İfadesine ve Algılanmasına İlişkin Yüz Nakli Hastalarından Öğrendiklerimiz Doç.Dr. Evrim Gülbetekin
Yüz Naklinin Başka Yüzü: Yüz Nakli Hastalarının Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi Seda Bayraktar
Kimlik ve yüz; Psikiyatrist gözüyle yüz nakli hastalarına yaklaşım. Yrd. Doç.Dr. Çağdaş Öykü Memiş
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30-15:00 Oturum Başkanı: Yard. Doç.Dr. Ali Ünal
Yüzün innervasyonu ve yüz algısında bozukluk mekanizmaları Prof.Dr. Kemal Türker
Tamamlayıcı fenomenler olarak hayalet yüz ve hayalet el olguları Prof.Dr. Hilmi Uysal
Hayalet yüz ve fMRG çözümleri Ayhan Şavklıyıldız Ms.
15:00-15:30 Ara
15:30-18:00 Oturum Başkanları; Doç.Dr. Ebru Barçın, Yard.Doç.Dr. Uğur Bilge
Estetik bir sorun olarak yüz Öğr.Gör. Handan Dayı
Yüz ve mimiklerin tanımlanması ; Olduğumuz yüz, algıladığımız yüz Doç.Dr. Uğur Baran Kasırga
Toplumla Yüzleşme; Sosyolojik bir değerlendirme. Doç.Dr. Zülküf Kara
"Felsefede yüz: Emosyonlar ve/veya ötesi" Doç.Dr. Çetin Balanuye
18:00-18:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

17 Aralık 2017 Pazar
10:00-17:00 Korkut Yaltkaya anısına arkeolojik bir gezi.