Sitemizi hasta ve hasta yakınlarının da ziyaret ettiklerini düşünerek. Onlar için Uyarılmış Potansiyeller tetkikleri ve öncesinde dikkat etmeleri gerekenler hakkında küçük bi yazıyı paylaşmayı uygun bulduk.

  • Uyarılmış potansiyel tetkikine gelirken; tok olmalısınız. Devamlı ve düzenli aldığınız ilaçları almaya devam ediniz. Geleceğiniz günün sabahı banyo yapınız, takılarınızı çıkartınız.Çıkarılması zor vücudunu saran ve dar giysiler yerine daha rahat giysileri tercih ediniz.Yüzeyel iletkenliğe engel olacak krem, parfüm veya losyon v.b. kullanmayınız. Özellikle elektrotların yapıştırılabilmesi için saçlar temiz olmalıdır. Kalp pili taşıyorsanız, kronik veya bulaşıcı bir hastalığınız varsa (hepatit gibi) doktoru önceden uyarınız.
  • 6 yaş altındaki çocuklar; tetkik günü erken kaldırılmalı ve uykusuz bırakılarak getirilmelidir. Görevli teknisyen tarafından yönlendirildiği şekilde tedarik edilen ilaç (kloralhidrat) yine teknisyen tarafından bilgi verilince ağız yoluya seyreltilerek (meyve suyu vb. karıştırılarak) hastaya içirilmelidir.
  • Randevunuza mutlaka zamanında geliniz.Herhangi bir nedenle gelemeyecekseniz, diğer hastaların tetkiklerinin yapılmasına zaman, yer sağlayacağınız için mutlaka önceden telefonla haber veriniz.
  • Randevu saati ile birlikte hastalara EMG Sekreterliğinden sıra numarası verilmektedir. Hastalar bu sıraya göre alınmaktadır. Ancak bu sıralamaya rağmen yatan hastaların tetkikleri ve acil olan hastaların tetkikleri randevulu hastaların önünde alınabilmektedir. Ayrıca istenilen tetkik, hastanın kliniğine göre 20 dakika kadar kısa veya 60 dakika kadar uzun sürebilmektedir. Bu nedenle arka arkaya sıralı olan hastalara kesin saat verilememektedir. Bu konuya özenle dikkat edilmesi rica olunur.
  • Doktor size kısa bir nörolojik muayene yaptıktan sonra tetkik yapılır. Rahat edecek şekilde yatılır veya oturulur. Uyarılmış Potansiyellerde çalışılacak tetkike göre farklılık arzeden uyarı teknikleri ve kayıt yerlerini içerir.
  • VEP (Görsel Uyarılmış Potansiyel) tetkikinde, tetkikin tipine çeşidine göre bir ekranda sırayla değişen dama tahtası ya da gözlükle verilen kırmızı ışık flaşı kullanılır ve yüzeyel yapıştırma ile saçlı deriye yerleştirilen daire şeklinde elektrotlarla kayıt yapılır.
  • BAEP (İşitsel Beyinsapı Uyarılmış Potansiyel) testinde Kulaklık yoluyla bir klik sesi ardı sıra tekrarlanır ve saçlı deriye yüzeyel yapıştırma ile yerleştirilen elektrotlarla kayıt yapılır.
  • SEP (Somatosensoryel Uyarılmış Potansiyel) çalışmasında yapılan isteme göre ilgili sinirlerden düşük voltajlı elektrik uyarımı verilir. Bunu hasta hafif elektrik çarpmaları şeklinde hisseder, kayıt saçlı deri ve yüzeyel vücudun çeşitli bölgelerine yerleştirilen daire şeklindeki elektrotlardan yapılır.
  • Bazı komplike durumlarda Tetkiki yapan doktor veya Teknisyen tetkikin sonucunu konsülte edebilmek için sonucu vermeyip sizi daha sonra tekrar çağırabilecektir.
  • Uyarılmış Potansiyeller tetkikinizin sonucunu, tetkikten hemen sonra alabilirsiniz. Sonucunuzu mutlaka tetkiki isteyen doktorunuza gösteriniz.


Not: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nörofizyoloji Labaratuvarı EMG-Uyarılmış Potansiyeller bilgilendirme formundan alntı yapılmıştır.