Korkut Yaltkaya XIV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu"Nadir hastalık olarak ALS" konulu 20-21 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen Sempozyum videoları aşağıdaki linkte sunulmuştur.
https://www.youtube.com/playlist?lis...8cusaJnJlodV2Z